ТАКТИЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Тактилно възприятиеИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Тактилното възприятие се отнася до пасивното усещане за допир, което заедно с хаптичното възприятие съответства на усещането за допир. При тактилно възприятие стимулиращите молекули от околната среда се свързват с механорецепторите и стават част от ЦНС