ИНТЕРЕС - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

интересИзбор На Редактора
Туларемия (заешка чума)
Туларемия (заешка чума)
Интересът се основава на когнитивно силното участие в и емоционално положителната оценка на определени дейности, предмети или хора. Интересите взаимодействат с вниманието и се генерират в мозъка, особено в челния лоб