РАЗСЕЙВАНЕ НА КАЛУС - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Разсейване на КалусИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Разсейването на Калус включва разрязване през кост и използване на имплантирана система за увеличаване на дължината му. Тази терапия може да бъде полезна например в случай на клинично значими странични разлики в крайниците, които водят до неразположение