КОНКУРЕНТНО ИНХИБИРАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Конкурентно инхибиранеИзбор На Редактора
Substantia nigra
Substantia nigra
Конкурентното инхибиране е инхибирането на ензим или рецептор от така наречените антагонисти или инхибитори. Това са вещества, които имат същата химическа структура като собственото вещество на организма, което се свързва с целевата структура