СЪСТОЯНИЕ НА ДИШАЩИЯ ВЪЗДУХ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Кондициониране на дишащия въздухИзбор На Редактора
Спорт и упражнения: отглеждане на деца да водят активен начин на живот
Спорт и упражнения: отглеждане на деца да водят активен начин на живот
Носът затопля въздуха, който дишаме и придава на вдишвания въздушен поток определено ниво на влажност, за да го адаптира към климатичните условия на алвеолите. Този процес е известен като кондициониране на дишането и е основната задача на