МИТОХОНДРИОН - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

митохондриитеИзбор На Редактора
Главна артерия
Главна артерия
Клетъчната органела се нарича митохондрион, който освен други функции участва предимно в енергийното снабдяване на клетката чрез метаболизма на аденозин трифосфат. Митохондриите имат свой генетичен материал под формата на митохондриални