МУСКУЛЕН ТОНУС - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Мускулен тонусИзбор На Редактора
Прекомерно
Прекомерно
Мускулният тонус е вътрешното напрежение на мускулния апарат. Дори в покой мускулите имат определено вътрешно напрежение и устойчивост на външни стимули, което е известно още като тонуса в покой. Проявяват се и нарушения в мускулния тонус