НЕФАЗОДОН - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

нефазодонИзбор На Редактора
Клацкинов тумор
Клацкинов тумор
Нефазодон е фармакологично средство, което се използва за лечение на депресия. Веществото принадлежи към групата на така наречените двойни серотонинергични антидепресанти. Нефазодон е производно на фенилпиперазин