ФРЕНИЧЕН НЕРВ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Френичен нервИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Френичният нерв е смесен нерв, който двигател инервира диафрагмата. Нервът участва в дишането. Пълната парализа на структурата е животозастрашаваща.