НУКЛЕАЗИ - ФУНКЦИЯ И БОЛЕСТИ - ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Избор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Нуклеазите са ензими, чиято функция е да разграждат нуклеиновите киселини като рибонуклеинова киселина или дезоксирибонуклеинова киселина. Това се означава като пълно или частично храносмилане на субстрата.