НУКЛЕАЗИ - ФУНКЦИЯ И БОЛЕСТИ - ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Избор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Нуклеазите са ензими, чиято функция е да разграждат нуклеиновите киселини като рибонуклеинова киселина или дезоксирибонуклеинова киселина. Това се означава като пълно или частично храносмилане на субстрата.