ОНТОГЕНЕЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

онтогенезатаИзбор На Редактора
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
Онтогенията е развитието на отделно същество и се различава от филогенезата, която е известна като филогенетично развитие. Концепцията за онтогенезата се връща към Ернст Хекел. В съвременната психология и медицина