ОСИФИКАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

вкостеняванеИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Медицинският термин осификация се отнася до растежа на костите, известен още като образуване на кост. Синоним е осификация. Това е образуването на костна тъкан по време на фазата на растеж и в калуса (белег тъкан за мост