ПАРИЕТАЛЕН ЛОБ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Париетални лобовеИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Без париеталния лоб, хората не биха били в състояние да мислят пространствено, хаптично възприятие или контролирано изпълнение на движенията на ръцете и очите.