ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО (ПТСР) - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)Избор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Посттравматичното стресово разстройство може да последва травматични преживявания, като например смъртта на член на семейството или сериозна злополука и след това обикновено настъпва много бързо след преживяното. Концепциите за терапия са разнообразни.