РАЗПРОСТРАНЕНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

пролиферацияИзбор На Редактора
Прекомерно
Прекомерно
В биологията пролиферацията означава възпроизвеждане и растеж на клетките. Клетките се размножават чрез клетъчно делене и растат чрез растеж до генетично предвидения им размер и форма. Разпространението играе