ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ НА PSEUDOMONAS - ПАТОГЕН

PseudomonasИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Псевдомоните са грам-отрицателни, аеробни, активно движещи се и пръчковидни бактерии. Те се движат с полярни жгутици и не образуват спори. Те могат да причинят различни заболявания при хората.