RETINCAULUM PATELLAE - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Retinaculum patellaeИзбор На Редактора
Миастения гравис псевдопаралитика
Миастения гравис псевдопаралитика
Пателарният ретинакулум е важна част от лигаментната система, която е отговорна за задържането на коленната чаша. Най-важната му функция е да предотвратява луксацията на пателара.