RETINCAULUM PATELLAE - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Retinaculum patellaeИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Пателарният ретинакулум е важна част от лигаментната система, която е отговорна за задържането на коленната чаша. Най-важната му функция е да предотвратява луксацията на пателара.