ВИЗУАЛЕН ПЪТ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Визуална пътекаИзбор На Редактора
инволюция
инволюция
Визуалният път се разбира като конкретно соматочувствителни влакна, които протичат от ретината на окото до зрителната кора на мозъка. Сложната структура на зрителния път дава възможност на зрението на човека.