РЕЦЕПТОРИ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

РецепторитеИзбор На Редактора
инволюция
инволюция
Рецепторите получават стимули и сигнали от околната среда и ги предават за обработка. В биохимията някои биомолекули и във физиологията сензорните клетки функционират като рецептори.