РНК ВИРУСИ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

РНК вирусиИзбор На Редактора
средния мозък
средния мозък
В случая на РНК вирусите, целият геном се състои само от РНК. Това обаче не е една група вируси. Техните свойства и стратегии за размножаване са различни.