ПРЕНОС НА КИСЛОРОД - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Транспортиране на кислородИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Преносът на кислород е физиологичен процес в организма, при който кислородът се транспортира от алвеолите до всички клетки на тялото. Провеждат се сложни физични и химични процеси, които са тясно свързани