ПРЕНОС НА КИСЛОРОД - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Транспортиране на кислородИзбор На Редактора
Прогенитарна клетка
Прогенитарна клетка
Преносът на кислород е физиологичен процес в организма, при който кислородът се транспортира от алвеолите до всички клетки на тялото. Провеждат се сложни физични и химични процеси, които са тясно свързани