ЗАЩИТНИ РЕФЛЕКСИ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Защитни рефлексиИзбор На Редактора
Контрол на теглото при бременност
Контрол на теглото при бременност
Защитните рефлекси са автономни мускулни движения, които се задействат от външни фактори, за да защитят конкретна част от тялото. Включените мускули са предимно скелетни мускули, които обикновено се използват за съзнателно, доброволно движение