СИНДРОМ НА СТАРШИ LøKEN - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Синдром на старши LøkenИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Старшият синдром на Løken (SLSN), който се среща много рядко, е една от многото възможни форми на наследствена цилиопатия. Автозомно-рецесивният наследствен синдром се дължи на свързването на нефронофтис, специална форма на интерстициалния