SUBSTANTIA NIGRA - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Substantia nigraИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Substantia nigra представлява сърцевина в средния мозък, която е тъмно оцветена и принадлежи към екстрапирамидната двигателна система. По този начин допринася за контрола на движенията. Упадък на веществото нигра се наблюдава при синдромите на Паркинсон