ТАКСАНИ - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ


Избор На Редактора
Диабетна нефропатия
Диабетна нефропатия
Активните съставки паклитаксел, доцетаксел и кабазитаксел принадлежат към групата на таксаните. Техният ефект се дължи на нарушаването на клетъчното делене (митоза), което лекарството използва за лечение на различни видове рак.