ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ПРЕДИМСТВА И ПРИМЕРИ ЗА УПОТРЕБА - МЕДИЦИНСКИ ЛЕКСИКОН И СЪВЕТИ - СЪВЕТНИК

Телемедицина: предимства и примери за приложениеИзбор На Редактора
Ритъм на заместване на камерата
Ритъм на заместване на камерата
Посредством телекомуникации телемедицината преодолява определено разстояние между лекари и пациенти или се консултира с лекари помежду си с цел диагностика и терапия. Това увеличава наличието на базирани на доказателства терапии, така че k