ПОДКОЖНА СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Подкожна тъканИзбор На Редактора
Корпусите на Майснер
Корпусите на Майснер
Подкожната тъкан е най-ниският от три слоя на кожата. Това е практически станция за доставка и поддръжка за цялата кожа с редица други важни функции.