ТЕЛА НА БАЩА ПАКИНИ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Корпуси на отец ПачиниИзбор На Редактора
кардиоверсия
кардиоверсия
Корпусите на Ватер-Пачини са сред механорецепторите в кожата, които са особено подходящи за откриване на вибрации. Удебеляването служи като сензор в немаркираните краища на иначе медуларните нерви