ВЕНТИЛАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

вентилацияИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Притокът на въздух в белите дробове и изтичането на въздух от белите дробове се обобщават под термина вентилация. Вентилацията се използва за обмен на газ в белите дробове, алвеолите се освобождават и поемат молекулен кислород в кръвта