ХРАНОСМИЛАНЕ - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

храносмиланеИзбор На Редактора
Запушен нос
Запушен нос
Храносмилането е елементарният процес за всяко човешко същество, който започва с хранене и завършва с движение на червата. Между тях храната се разгражда и по този начин се получават енергия и важни за клетките вещества. стомашно разстройство