КЛЕТЪЧЕН ЦИКЪЛ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Клетъчен цикълИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Клетъчният цикъл е редовно срещаща се последователност от различни фази в клетка на тялото. Клетъчният цикъл винаги започва след като клетката се раздели и завършва, когато следващото деление на клетката е завършено.