DIENCEPHALON - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

DiencephalonИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Диенцефалонът, наричан още диенцефалон, е един от петте основни участъка на мозъка. Тя работи в тясно сътрудничество с главния мозък (крайния мозък) и заедно с него образува така наречения преден мозък. Диенцефалонът от своя страна е на още пет