ОТГОВОР НА ОТХВЪРЛЯНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Реакция на отхвърлянеИзбор На Редактора
Прекомерно
Прекомерно
Реакциите на отхвърляне или отхвърлянията са имунологични реакции, с които тялото на реципиент атакува органа на донора като част от трансплантация. Отхвърлянията се диференцират според техния времеви ход и могат да бъдат часове