ФЕНОТИПНИ ПРОМЕНИ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Фенотипни промениИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Появата на организъм се нарича фенотип. Фенотипът е оформен както генетично, така и от околната среда. Естествените фенотипични промени в организма обикновено се причиняват от влиянието на околната среда