АДАЛИМУМАБ - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

АдалимумабИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Адалимумаб е активна фармацевтична съставка, която се свързва с фактор на тумор некроза алфа (TNF-алфа), вестително вещество на имунната система. Под търговското наименование Humira®, адалимумаб се използва при възпалителни ревматични заболявания.