НАПРЕГНАТА ФАЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Фаза на напрежениеИзбор На Редактора
Хемофилус инфлуенца
Хемофилус инфлуенца
Сърдечният ритъм може да бъде разделен на двете основни фази систола, с фазата на напрежение и фазата на изтласкване и диастолата, с фазата на релаксация. Началната част на систолата, в която са двата клапана на листовки, се нарича фаза на напрежение