APICOMPLEXA - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

ApicomplexaИзбор На Редактора
Миопатия
Миопатия
Апикомплекса, наричан още спорозоа, са едноклетъчни паразити с клетъчно ядро, чието възпроизвеждане се осъществява последователно между асексуална шизогония и спорозоитите, които са резултат от сексуално сливане на гамети. обикновено