ПРОТЕОБАКТЕРИИ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

протеобактерииИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Протеобактериите са генетичен домен от грам-отрицателни бактерии, които нямат почти никакви фенологични прилики и се характеризират с изключителна хетерогенност. Много класове протеобактерии действат анаеробно фотосинтеза за енергия или