ARTERIA PALATINA ASCENDENS - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Възходяща палатина артерияИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Възходящата палатина се отклонява от лицевата артерия (arteria facialis). Тяхната задача е да снабдяват палатинните сливици (тонзила палатина), както и мекото небце (Pallatum molle) и палаталните жлези (glandulae palatinae) с богати на кислород