ЦИКЛОСПОРИН - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

ЦиклоспоринИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Циклоспоринът е лекарство, което е един от имуносупресорите. Получава се от тръбните гъби Cylindrocarpon lucidum и Tolypocladium inflatum. Химически, това е цикличен пептид, съставен от единадесет аминокиселини.