ДЕНТИНОГЕНЕЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

DentinogenesisИзбор На Редактора
Втвърдяване на мускулите
Втвърдяване на мускулите
Образуването на дентин се нарича дентиногенеза. Дентинът също се нарича дентин. Той е продукт на одонтобластите.