ЛИЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

лизисИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Терминът лизис обикновено означава разтваряне, което може да се отнася до различни факти. Дори в медицината този термин има различни значения. В медицината например лизисът е кратка форма