DESMAL OSSIFICATION - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Десмална осификацияИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
При десмална осификация ембрионалната съединителна тъкан се преобразува в кост. В сравнение с хондралната осификация тук има директно образуване на кост. По-специално, черепи, лицеви черепи и