ЕФАВИРЕНЦ - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

ефавиренцИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Ефавиренц е ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза. Лекарството се използва за лечение на HIV инфекции.