ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Емоционална интелигентностИзбор На Редактора
Клацкинов тумор
Клацкинов тумор
Основната разлика между емоционалната интелигентност и общата интелигентност е, че тя има изразен емоционален живот. Този израз включва собствения си емоционален живот, както и този на другите хора и може да бъде решаващ