ЕМПАТИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

съпричастиеИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Социалното взаимодействие не би могло да се осъществи без съпричастност. Той гарантира, че съпричастни сме с други хора и разбираме тяхната ситуация.