ЕНДОКРИННА СЕКРЕЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Ендокринна секрецияИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Ендокринната секреция се отнася до отделянето на хормони или медиатори (вестители) в кръвта. Ендокринните жлези са отговорни за секрецията. Освободените активни съставки са ефективни дори в най-малки концентрации.