ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НА МОЗЪКА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Латерализация на мозъкаИзбор На Редактора
Фаза на експулсиране
Фаза на експулсиране
С латерализацията на мозъка се имат предвид структурните и функционални разлики между полукълба на главния мозък. Когато става въпрос за функционални различия, се появява доминиране на лявото полукълбо в езиковите процеси. при