ЕНДОЦИТОЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

ЕндоцитозаИзбор На Редактора
Хемофилус инфлуенца
Хемофилус инфлуенца
Ендоцитозата е терминът, използван за описание на поглъщането на течни или твърди вещества от клетка. С помощта на фагоцитоза клетката поема твърди частици, докато при пиноцитоза разтворените молекули се интернализират.