ИНИЦИИРАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

започванеИзбор На Редактора
Контрол на теглото при бременност
Контрол на теглото при бременност
Инициирането е първата стъпка и по този начин подготовката за превод, транскрипция и репликация. Заедно тези фази по същество водят до генна експресия. В патофизиологията инициацията също играе роля във връзка с болестите